Monthly Archives: March 2014

2014 – mAsi mrgasIrsham – days 10 and 11 (conclusion)

srI:
srImathE satagOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

 • day 10
  • Full set of pictures – https://plus.google.com/photos/107723698299182214927/albums/5989398565146187809 – thanks to AuthinAthan swamy for Afternoon, evening and night pictures
  • Morning
   • nambi – mUlavar – thirumanjanam
   • thiruppAvai gOshti
   • pUvirunthavalli varadharAjan emperumAn visting nambi sannidhi and accepting nambi’s mangaLAsAsanam

   IMG_3888

   • book release function – dhEvarAja ashtakam and dhEvarAja mangaLam – simple translation by thiruppathi ananthANpiLLai krishNamAchAryar swamy
    IMG_3896

    • published by Dr M Varadarajan swamy
    • Released by thiruppathi ananthANpiLLai bhAshyam iyengAr swamy
    • First copy released by pUvirunthavalli thIrthakArar sEshAdhri swamy
    • Second copy released by vAnamAmalai P krishNa iyengar swamy – co-ordinator for thadhIyAradhana kainkaryam during pUvirunthavalli nambi uthsavam
   • rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai
  • Afternoon/Evening
   • nambi puRappAdu in golden pallakku
   • upanyAsams by srI u. vE. parAsara badhri bhattar and srI u.vE. satajith
  • Night
   • nambi – uthsavar – thirumanjanam
   • preparation for mangaLagiri puRappAdu
 • day 11
  • Full set of pictures – https://plus.google.com/photos/107723698299182214927/albums/5989080244072355985
  • Morning
   • Early morning – puRappAdu in mangaLAgiri vAhanam with rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti

   IMG_1837

   • thiruvAimozhi 10th centum gOshti and sARRumuRai

   IMG_3928IMG_3929

   • Honors from dhivya dhEsa emperumAns (kOyil, thirumalai, perumAL kOyil, thiruvallikkENi, AzhwAr thirunagari, nAthamunigaL/ALavandhAr, etc)

   IMG_3946 IMG_3942

   • nambi’s vAzhi thirunAmam recital
   • prasAdha viniyOgam to all
  • Afternoon
   • gandhappodi vasantham (fragrance powder uthsavam)
  • Evening
   • vidAyARRi (relaxation) uthsavam

All in all, wonderful and elaborate celebration of thirukkachi nambi’s thirunakshathram. Credits go to archakas, parichArakas, adhyApaka swamys, rangesh swamy (who tirelessly/sleeplessly co-ordinates many aspects in the uthsavam), kOyil kainkaryaparars, etc., and the office staff.

2014 – mAsi mrgasIrsham – day 9

srI:
srImathE satagOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

IMG_3875IMG_3882thirumozhi gOshti

IMG_3863bhajanai gOshti behind the chariot

 • Afternoon
  • thirumanjanam for nambi
  • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai
 • Evening
  • puRappAdu for nambi in pushpa pallakku
 • Night
  • thiruvAimozhi 9th centum gOshti and sARRumuRai

2014 – mAsi mrgasIrsham – day 7

srI:
srImathE satagOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

 • Full set of pictures at https://plus.google.com/photos/107723698299182214927/albums/5987975298660391089
 • Morning
  • thirukkachi nambi puRappAdu with siRiya thiruma madal gOshti

  IMG_1485

 • Afternoon
  • thirumanjanam for thirukkachi nambi
  • thiruppallANdu, thiruppAvai and thirumozhi  gOshti and sARRumuRai

  IMG_1506

 • Evening
  • thirukkachi nambi paththi ulA (puRappAdu inside the temple)

  IMG_1520

  • puRappAdu for nambi with thirumozhi gOshti

  IMG_1534

  • return to AsthAnam
  • thiruvAimozhi gOshti and sARRumuRai