2014 Ani mrgasIrsham

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

satha kalasa thirumanjanam for dhEva perumAL, ubhaya nAchiyArs, pushpavalli thAyAr, ANdAL and thirukkachi nambi

IMG_6785 IMG_6789

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *