2017 Ani mrgaSIrsham

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:   SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

June 23rd – Ani mrgaSIrsham

  • Afternoon/Evening
    • Satha kalasa thirumanjanam for varadharAja perumAL, ubhaya nAchchiyArs, thAyAr and ANdAL, and thirukkachchi nambi including hOmam and pUrNAhudhi.
    • thiruppallANdu, thiruppAvai gOshti and sARRumuRai
  • Evening
    • thiruppallANdu, rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *